Internetowa rejestracja do kolejki

Dotyczy tylko spraw w zakresie:

- rejestracji pojazdu (nowego z salonu, używanego zakupionego w kraju lub za granicą),
- wyrejestrowania pojazdu (przekazanego do demontażu, utraconego w wyniku kradzieży).

Rezerwacji wizyt poprzez niniejszą aplikację mogą dokonywać wyłącznie osoby załatwiające sprawy w swoim imieniu, niedziałające na podstawie upoważnienia innych osób.

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

rezerwacja wizyty w innych niż wskazane powyżej sprawach nie zostanie obsłużona,
• rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,
• do wizyty należy przygotować się zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie usługi, dostępnej po naciśnięciu przycisku dotyczącego danej rejestracji
• zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,
• jedna osoba może zarezerwować na dany dzień tylko jedną wizytę,
• niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy,
• w wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet w Biurze Obsługi Interesanta podając numer identyfikacyjny,
• nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji,
• spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy,
• jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc.

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

Przed wizytą w urzędzie istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem strony internetowej www.info-car.pl

PROSIMY PAMIĘTAĆ O WYPEŁNIENIU WNIOSKU

 
 
 
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych jest Starosta Słubicki z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu elektronicznej rezerwacji kolejki do rejestracji pojazdu. Dane nie będą udostępniane innym, nieuprawnionym podmiotom. Informujemy Państwa o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne.